1. คุณจะต้องเข้ามาที่ www.eventpop.me  จากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างสุด คุณจะพบปุ่มต้องการสร้างอีเว้นท์? ให้คลิกที่  "Start Now" / "เริ่มเดี๋ยวนี้"2. เมื่อคลิกที่ "Start Now" / "เริ่มเดี๋ยวนี้"  คุณจะพบกับหน้า What’s your event about? ให้คุณเลือกว่าคุณจัดอีเว้นท์ประเภทไหน? ให้คุณคลิกเลือกประเภทอีเว้นท์ที่คุณต้องการสร้าง โดยเรามีหมวดหมู่ให้คุณเลือกดังนี้ 

Entertainment, Sport, Education และ Activity

3. เมื่อคลิกเลือกประเภทอีเว้นท์เรียบร้อยแล้วคุณจะพบกับหน้า Pricing ( Pricing buit for business of all sizes) 

 • Free Event หมายถึง อีเว้นท์ที่ลูกค้าเข้ามาเพื่อลงทะเบียนรับบัตรฟรี โดยลูกค้าไม่ต้องทำการสั่งซื้อบัตรในอีเว้นท์ของผู้จัดงาน
 • Standard หมายถึง อีเว้นท์ที่ลูกค้าเข้ามาเพื่อสั่งซื้อบัตรที่มีการชำระเงิน

หากคุณต้องการสร้างอีเว้นท์ขายบัตรสามารถคลิกเลือก Standard ได้เลย
หรือถ้าอีเว้นท์ของคุณเป็นการให้ลูกค้าเข้ามาลงทะเบียนเข้างานฟรี คลิกเลือก Free Event ได้เลย

4. เมื่อคุณเลือก Pricing ที่ตรงตามประเภทอีเว้นท์ของคุณแล้ว คลิก "Get Started Now" คุณจะพบกับหน้า "Get Started" ให้คุณใส่รายละเอียดงานอีเว้นท์ของคุณ รายละเอียดที่จะต้องใส่ได้แก่ ประเภทอีเว้นท์, จำนวนคนเข้าร่วมงาน และคุณต้องการใช้บริการด้านใดจากอีเว้นท์ป็อป

สำหรับบริการของอีเว้นท์ป็อป เรามีบริการต่างๆ ดังนี้.. 

 • Ticketing เรามี Platform Online ที่ให้บริการผู้จัดงานในการสร้างหน้าเว็บสำหรับขายบัตร หรือสามารถสร้างอีเว้นท์เพื่อให้ลูกค้าเข้ามาลงทะเบียนรับบัตรฟรี
 • On-Site Service บริการดูแลระบบหน้างานให้ผู้จัดงาน ในเรื่องของการลงทะเบียน เช็คอินบัตร การรับบัตร รวมถึงการจัดการหน้างานให้สะดวก สบาย รวดเร็ว สำหรับผู้เข้าร่วมงานและผู้จัดงาน รวมถึงแก้ไขปัญหาหน้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • Multiple Showtime ในการสร้างอีเว้นท์ สามารถสร้างแบบ Mutiple showtime ได้ ลักษณะของ Multiple showtime คือการสร้างรอบการแสดงของอีเว้นท์ โดยแบ่งหน้าอีเว้นท์เป็นหลายรอบการแสดง เช่น หนึ่งอีเว้นท์มีหลายรอบการแสดง ก็สามารถแบ่งการสร้างอีเว้นท์เป็นแบบ Multiple Showtime ได้
 • Seating เรามีบริการด้านการสร้าง 3D seating สำหรับหน้าขายบัตร ซึ่งจะแสดงที่นั่งว่างแบบ Real-time รองรับการเลือกทั้งบน Desktop และ Mobile เพื่อเพิ่มการเข้าถึง ซึ่งผู้ซื้อบัตรสามารถตรวจสอบและจับจองที่นั่งก่อนการชำระเงินได้
 • PVC / Paper Tickets เรามีบริการผลิตบัตร ประเภทบัตรแข็ง บัตรกระดาษ รวมถึงริสแบนด์
 • Cashless Payment หากผู้จัดงานมีร้านค้า หรือ มีการขายสินค้า ขายอาหารและเครื่องดื่มในงานอีเว้นท์ เรามีระบบจัดการที่ชื่อว่า "Spark" ซึ่ง "Spark" คือระบบที่ทางอีเว้นท์ป็อปจัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับงานที่มีการจำหน่ายสินค้าในงาน โดยลูกค้าที่อยู่ในงานสามารถใช้บัตร Spark ในการใช้จ่ายผ่านบูธจำหน่ายสินค้าในงาน ข้อดีคือ ทางผู้จัดงานสามารถเช็คข้อมูลการใช้จ่ายผ่านบัตรของลูกค้าได้ทั้งหมดในงาน สามารถเช็คยอดขายร้านค้าต่างๆ รวมถึงสามารถเช็คได้ว่าร้านค้าร้านใดได้รับความนิยมในการใช้จ่ายมากที่สุด และมียอดขายต่อชั่วโมงเป็นจำนวนเท่าไหร่ ข้อมูลที่ลูกค้าใช้จ่ายในงานสามารถเช็คในหน้าจอแสดงผล Spark Dashobard ได้แบบ Real time สามารถเช็คได้ทุกนาที ทุกชั่วโมง โดยทางอีเว้นท์ป็อปทำหน้าจอแบบกราฟแสดงผลของรายรับ ซึ่งผู้จัดงานสามารถดูช่วงพีคแต่ละชั่วโมงได้ทันที
 • Application Form  หากผู้จัดงานต้องการจัดอีเว้นท์ที่ต้องการคัดกรองคนเข้างานระดับนึง หมายความว่า อยากให้ลูกค้าทำการสมัครเพื่อกรอกแบบฟอร์มเข้ามาก่อน และหลังจากที่มีลูกค้ากรอกแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมงานมาแล้ว ผู้จัดงานสามารถเข้ามาคัดเลือกเพื่ออนุมัติและส่งบัตรให้กับลูกค้าที่ผ่านการคัดเลือกได้เลย
 • Media Channels ทางอีเว้นท์ป็อปมีช่องทางการโปรโมตงานให้ผู้จัดงานต่างๆ ดังนี้..
  - Website Eventpop ที่มีในส่วนของ Banner ต่างๆ เช่น Hero Banner ด้านบน Permanent Banner ตามหัวข้อต่างๆ รวมถึง Blog Content
  - Social Media ต่างๆ เช่น Facebook page และ Instagram
  - Media Email Support ระบบของเรามีการส่งอีเมลหาลูกค้า เพื่อแนะนำอีเว้นท์ที่น่าสนใจตามหมวดหมู่ต่างๆ  โดยเรามีฐานข้อมูลของลูกค้าที่สนใจงานต่างๆ และเคยซื้อบัตรงานต่างๆอยู่บ่อยครั้ง ทั้งนี้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการโปรโมทอีเว้นท์ของท่าน เพื่อเพิ่มยอดขายและเพิ่มการเข้าถึง

5. เมื่อคุณใส่รายละเอียดประเภทอีเว้นท์ จำนวนคน บริการที่ต้องการใช้จากอีเว้นท์ป็อปเสร็จเรียบร้อยแล้ว คลิก "Continue" คุณจะพบกับหน้าจะพบกับหน้า "Setup Your Eventpop Organizer Account" ให้คลิก "Sign Up" เพื่อสมัครสมาชิกและทำตามขั้นตอนต่างๆ เพื่อใส่ข้อมูลสร้าง Organizer เพื่อไปยังหน้าการสร้างอีเว้นท์

Did this answer your question?