เมื่อผู้จัดงานต้องการจะคัดเลือกผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน โดยการใช้ใบสมัคร (Application Forms) อย่าลืมว่า ณ จุดนี้ ลูกค้ายังไม่ได้รับบัตรที่จะเข้าร่วมงาน ดังนั้นผู้จัดงานอย่าลืมซ่อนประเภทบัตร (Hide Ticket Type) โดยเข้าไปที่ Ticket Type นั้น เพื่อตั้งค่า Rules and Limitations => Ticket Visibility => และทำการใส่ Access code เพื่อที่จะซ่อนประเภทบัตรนั้นๆ ไม่ให้ปรากฎบนหน้า Event Page 

เพราะอะไรผู้จัดงานถึงต้องซ่อนประเภทบัตร? 

โดยปกติผู้สมัครจะเข้ามาที่หน้า Event Page เพื่อทำการกรอกใบสมัคร หากผู้จัดงานไม่ได้ซ่อนประเภทบัตรเอาไว้ ผู้สมัครจะมีโอกาสเข้าไปกดรับบัตรโดยข้ามขั้นตอนการส่งใบสมัคร

ตัวอย่างหน้า Event Page ที่มีการใช้ Feature Application Forms

*หมายเหตุ: หากผู้จัดงานต้องการสร้างใบสมัคร ผู้จัดต้องสร้างประเภทบัตร (Ticket Types) เอาไว้ด้วย เพื่อให้ขั้นตอนการอนุมัติใบสมัคร สามารถเลือกประเภทบัตรที่ต้องการส่งให้กับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกแต่ละท่านได้ซื้อหรือลงทะเบียนรับบัตรต่อไป

Did this answer your question?