เมื่อเริ่มมีผู้สมัครส่ง Application Form เข้ามา ในหน้า Dashboard ผู้จัดสามารถเข้ามาดูการตอบคำถามของผู้สมัครแต่ละท่านได้ หลังจากพิจารณาเรื่องการตอบคำถามเสร็จแล้วนั้น สามารถอนุมัติ (Approve) หรือ ปฏิเสธ (Reject) ผู้สมัครแต่ละท่านได้ตามวิธีการด้านล่าง ดังนี้

ขั้นตอนแรก

ผู้จัดงานสามารถกด View ใบสมัครที่ต้องการ หรือคลิกที่ชื่อของผู้สมัครแต่ละท่าน ผู้จัดงานจะพบรายละเอียดที่ผู้สมัครได้ตอบคำถามเข้ามา เมื่อต้องการอนุมัติผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก ให้กดเลือกประเภทบัตรที่ผู้สมัครจะได้เลือกลงทะเบียนหรือเลือกซื้อได้ ตามที่ผู้จัดงานกำหนด

ขั้นตอนที่สอง

การเลือกประเภทบัตร เข้าไปคลิกที่ Ticket ด้านขวามือ แล้วกดที่ Please Select เพื่อทำการเลือกประเภทบัตร (Ticket Type) ที่ต้องการจะส่ง Email ให้กับผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก

ขั้นตอนที่สาม

ก่อนที่ผู้จัดงานจะส่ง Email เชิญชวนเข้าร่วมงาน (Invitation Email) ให้กับผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก จะมีการกำหนดระยะเวลาตอบรับคำเชิญนั้นในหัวข้อ Invite expiration ที่ทางผู้จัดงานสามารถกำหนดได้ว่า เมื่อส่งคำเชิญไปยังผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกท่านนั้นแล้ว ผู้สมัครจะต้องเข้ามากดตอบรับคำเชิญภายในวันและเวลาที่กำหนด ไม่เช่นนั้นคำเชิญจะหมดอายุ (Expire) ซึ่งผู้สมัครจะไม่สามารถกดลงทะเบียนหรือซื้อบัตรประเภทนั้นได้

  • Auto active ticket? หมายถึง ผู้จัดสามารถกดเลือกเพื่อให้คำเชิญนั้นมีสถานะ Active อัตโนมัติทันทีที่กด Approve ไม่ต้องรอให้ผู้สมัครเข้ามากดตอบรับคำเชิญอีกครั้ง

ขั้นตอนที่สี่

เมื่อเลือกประเภทบัตรและตั้งค่าต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ให้ทำการคลิก "Approve" เพื่ออนุมัติใบสมัคร หลังจบขั้นตอนนี้ผู้สมัครที่ผ่านคัดเลือกจะได้รับ Email เชิญให้เข้าร่วมงาน แล้วจะขึ้นสถานะ (Status) ให้เห็นว่า ผู้สมัครท่านนี้ผ่านการพิจารณาจากทางผู้จัดเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งเห็นว่าประเภทบัตรที่ได้รับคือบัตรอะไรด้วยเช่นกัน

การตรวจสอบสถานะผู้สมัคร (Status)

ผู้จัดงานสามารถตรวจสอบสถานะและดูใบสมัครได้ ในเมนู Application Forms หัวข้อ Applicants รวมทั้งตรวจสอบสถานะการส่งคำเชิญ (Invitation Email) ที่ส่งไปยังผู้สมัครที่ผ่านคัดเลือกได้ด้วย

  • Status ขึ้น PENDING หมายถึง ใบสมัครที่กำลังรอให้ผู้จัดงานทำการอนุมัติหรือปฏิเสธ

  • Status ขึ้น APPROVED หมายถึง ใบสมัครที่ผู้จัดงานทำการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว

  • Status ขึ้น REJECTED หมายถึง ใบสมัครที่ผู้จัดงานทำการปฏิเสธเรียบร้อยแล้ว

  • Invitation ขึ้น PENDING หมายถึง ใบสมัครที่กำลังรอให้ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก ทำการกดตอบรับคำเชิญ และคำเชิญนั้นจะหมดอายุ (Expire) ตามระยะเวลาที่กำหนด

หากผู้สมัครได้กดตอบรับคำเชิญเข้าร่วมงาน และทำการกดลงทะเบียนรับบัตร หรือซื้อบัตรเรียบร้อยแล้ว สถานะตรงหัวข้อ Invitation จะเปลี่ยนเป็น "ACCEPTED" และแสดงเลข Order, วัน, เวลาในการเข้าไปกดลงทะเบียนรับบัตร หรือซื้อบัตรของผู้สมัคร

กรณีคำเชิญหมดอายุ (Expired Invitation) ผู้จัดต้องทำอย่างไร?

หากผู้จัดงานได้ทำการอนุมัติผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว แต่ทางผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกนั้นไม่ได้เข้าไปกดตอบรับคำเชิญใน Invitation Email ตามเวลาที่กำหนด อาจจะทำให้คำเชิญดังกล่าวหมดอายุไป แล้วผู้สมัครจะไม่สามารถกดลงทะเบียนรับบัตร หรือซื้อบัตรจากระบบได้


ตัวอย่างอีเมลที่ลูกค้าจะได้รับหลังจากที่คำเชิญนั้นหมดอายุแล้ว (Expired Inviation)

เมื่อผู้สมัครเข้าไปกดตอบรับภายหลัง จะขึ้นแถบสีแดงพร้อมข้อความว่า "คำเชิญนี้หมดอายุแล้ว"

ดังนั้น สิ่งที่ผู้จัดต้องทำ คือเข้าไปกด "Extend Inviation" เพื่อขยายระยะเวลาการตอบรับคำเชิญ โดยระบบจะทำการส่งคำเชิญใหม่อีกครั้งหนึ่งไปยังผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกท่านนั้น เพื่อให้ผู้สมัครสามารถกดลงทะเบียนรับบัตร หรือซื้อบัตรตามที่กำหนด

หลังจากกด Extend Invitation แล้วจะพบกับหน้าต่างที่ให้ผู้จัดงานขยายระยะเวลาการตอบรับคำเชิญ โดยแก้ไขระยะเวลาได้ที่ Extend Invitation to จากนั้นกด "Extend Invitation" ยืนยันอีกครั้ง

Did this answer your question?