เมื่อผู้จัดต้องการปฏิเสธผู้สมัคร (Reject Applicants) สำหรับผู้สมัครที่ไม่ผ่านการคัดเลือก สามารถทำได้ ดังนี้

ขั้นตอนแรก

เข้าไปที่เมนู Application Forms จากนั้นคลิกที่ชื่อใบสมัครนั้น หรือคลิกที่ Applicants ทางด้านขวามือ เพื่อเข้าไปดูรายชื่อผู้สมัครทั้งหมด

ขั้นตอนที่สอง

เมื่อเลื่อนลงมาจะพบรายชื่อผู้สมัครที่ส่งใบสมัครเข้ามาทั้งหมด จากนั้นให้คลิกที่หน้ารายชื่อผู้สมัครที่ต้องการแก้ไข

ขั้นตอนที่สาม

กด Reject ตรงหัวข้อ  Selected Action เพื่อทำการปฏิเสธผู้สมัครที่ไม่ผ่านการคัดเลือก

ขั้นตอนที่สี่

เมื่อกด Reject ตรง Selected Action แล้ว ผู้จัดสามารถเลือกได้ว่าจะทำการส่ง Email ปฏิเสธ ไปยังผู้สมัครที่ไม่ผ่านการคัดเลือกด้วยหรือไม่ หากต้องการส่ง ให้คลิกเลือกเครื่องหมายถูกที่หน้า Send reject email? แล้วค่อยกด Reject หากไม่ต้องการส่ง Email แจ้งให้กับผู้สมัครที่ไม่ผ่านการคัดเลือก ให้กดเครื่องหมายถูกออกไป 

ขั้นตอนสุดท้าย

เมื่อทำการ Reject เรียบร้อยแล้ว สามารถเข้ามาดูใน Dashbaord Application Form ได้เลย ว่าผู้สมัครท่านใด ได้รับการ "REJECTED"

ตัวอย่าง Email ที่ผู้สมัครจะได้รับ หลังจากที่ผู้จัดงานปฏิเสธผู้สมัคร

หมายเหตุ: ผู้จัดสามารถกด Reject ได้อีกทางหนึ่งคือ กด View ใบสมัคร หรือกดที่ชื่อผู้สมัครที่ต้องการ จากนั้นทำการตรวจสอบคำตอบของผู้สมัคร หากต้องการปฏิเสธผู้สมัครก็สามารถกดเลือก Reject ได้เลย

Did this answer your question?