เมื่อผู้สมัครเข้ามาที่หน้า Event Page เลื่อนลงมาจะเจอส่วนของ ใบสมัคร (Event Application) สิ่งที่ผู้สมัครจะต้องทำคือ คลิกสมัคร (Apply)

หลังจากนั้นผู้สมัครจะพบคำถามที่ต้องกรอกในใบสมัคร เพื่อทำการคัดเลือกผู้เข้าร่วมงานโดยผู้จัด เมื่อผู้สมัครทำการตอบคำถามครบถ้วนแล้ว สามารถกดยืนยัน (Submit) ใบสมัครนั้นที่ด้านล่างขวา

เมื่อทำการยืนยันใบสมัครเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครจะเห็นข้อความจากทางผู้จัดงาน และได้รับ Email ที่เป็นข้อความเดียวกัน เพื่อยืนยันว่าการส่งใบสมัครนั้นเสร็จสมบูรณ์

ตัวอย่างข้อความเมื่อผู้สมัครกดส่งใบสมัครเรียบร้อยแล้วผ่าน Eventpop

ตัวอย่าง Email ที่ส่งไปยังผู้สมัคร เมื่อผู้สมัครกดส่งใบสมัครเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ: หากผู้จัดตั้งค่าให้ผู้สมัครสามารถแก้ไขใบสมัครได้ ผู้สมัครจะสามารถเข้าไปแก้ไขคำตอบต่างๆ ได้ โดยคลิก ดูใบสมัคร (View Your Application) จากนั้นจะพบหน้าต่างของใบสมัครเดิม หากผู้สมัครต้องการแก้ไข ให้เลือก แก้ไขใบสมัคร (Edit Application) แล้วกดยืนยัน เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง แต่ถ้าผู้จัดงานไม่ได้ตั้งค่าให้แก้ไขใบสมัครได้ ผู้สมัครจะไม่พบปุ่มแก้ไขใบสมัครทางด้านขวา

Did this answer your question?