เมื่อผู้จัดงานต้องการกดเงินออกจากระบบ
สามารถเข้าไปได้ที่ Dashboard => Financial & Reports => "Account Balance [1.]"

เมื่อเข้ามาในเมนูย่อย Account Balance เรียบร้อยแล้ว คุณจะสามารถดูยอดจำนวนเงินในแต่ละส่วนทั้งหมดของ Event ของคุณ

"Total Income [2.]" คือยอดเงินที่ได้จากการขายบัตรทั้งหมด ที่ได้ทำการหักค่า Ticketing Fee และ Service Charge เรียบร้อยแล้วในกรณีที่ผู้จัดงานเป็นผู้ absorb ค่า Fee ต่างๆ

"Already Transferred [3.]" คือยอดเงินที่ถูกโอนเข้าบัญชีผู้จัดเรียบร้อยแล้ว

"On Hold [4.]" คือยอดเงินกำลังถูกตรวจสอบความถูกต้องอยู่ ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 7 วันทำการในการตรวจสอบ และเปลี่ยนสถานะเข้าสู่ Transferable Balance

"Transferable Balance [5.]" คือยอดเงินที่ผู้จัดสามารถกดปุ่ม Transfer [6.] เงินออกไปได้ โดยเมื่อกดปุ่ม Transfer ตรงช่อง Action ผู้จัดงานสามารถเลือกบัญชีธนาคารที่ต้องการ

หลังจากที่ผู้จัดกดคำสั่งโอนเงิน ระบบจะพาผู้จัดงานมาที่หน้าเลือกบัญชีที่ต้องการโอนเข้า ซึ่งสามารถเลือกบัญชีที่ต้องการโอนเงินเข้าได้จาก Bank Account [1.] และกำหนดจำนวนเงินที่ต้องการโอนได้ที่ Transfer Amount [2.] หลังจากนั้น สามารถกดโอนเงินได้ที่ปุ่ม Transfer [3.]

เมื่อผู้จัดกด Transfer เงินในระบบ Eventpop แล้วเรียบร้อย เงินจะใช้เวลาเดินทาง 3 วันทำการเข้าบัญชีธนาคารที่ผู้จัดผูกไว้ในระบบ


หมายเหตุ: การกดเงินออกจากระบบจะ มีค่าธรรมเนียมจากทางธนาคาร ต่อครั้ง
ถ้ายอดเงิน ไม่เกิน 2,000,000 บาท [4.] ต่อครั้ง ผู้จัดงานจะเสียค่าธรรมเนียมให้กับทางธนาคาร 30 บาท 

ถ้ายอดเงิน เกิน 2,000,000 บาท ขึ้นไป [5.] ต่อครั้ง ผู้จัดงานจะเสียค่าธรรมเนียมให้กับทางธนาคาร 150 บาท (โดยระบบจะหักค่าธรรมเนียมการโอนเงินจากยอดที่ผู้จัดกดโอนเงิน)

การโอนเงินจะทำได้เฉพาะช่องทางที่ลูกค้าชำระเงินผ่าน Credit / Debit Card เท่านั้น ซึ่งในส่วนช่องทางอื่นๆ เช่น Bank Transfer, Bill Payment, PayPal หรือ อื่นๆ จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของช่องทางการชำระเงินนั้นๆ

Did this answer your question?