การส่ง Communication Message สามารถทำผ่านระบบ Eventpop ได้
โดยคุณจะต้องคลิกที่เมนู Marketing Tools [1.]  แล้วเลือกเมนูย่อย Communication [2.]
ซึ่งจะมีเครื่องมือ Tickets Email Message [3.] และ Post Updates [4.]

โดยความแตกต่างระหว่าง Tickets Email Message และ Post Updates มีรายละเอียดดังนี้

Tickets Email Message

หากคุณเลือกส่ง Communication ผ่าน Tickets Email Message ข้อความที่คุณใส่เข้าไปจะถูกแนบไปพร้อมกับการออกบัตร (E-Ticket) ของระบบ หลังจากที่ลูกค้าทำการซื้อบัตรหรือลงทะเบียนรับบัตรฟรีไปแล้ว

เมื่อคลิกที่ Edit Message ท่านจะพบกับ Edit Tickets Email Message ท่านสามารถใส่ข้อความต่างๆ แนบรูปภาพ แนบวีดีโอ หลังจากที่ทำใส่ข้อความต่างๆเรียบร้อยแล้ว ให้ติ๊กถูกที่ Include this message to tickets email. หลังจากนั้นตรวจเช็คความเรียบร้อยและถูกต้องก่อนคลิก Save

หมายเหตุ : ต้องระวังหากคุณเลือกส่ง Communication Message ข้อความที่คุณใส่จะถูกส่งไปหาลูกค้าพร้อม E-Ticket หลังจากที่ลูกค้าชำระเงินค่าบัตรหรือลงทะเบียนรับบัตร หากข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง แล้วคุณไม่ได้มาปรับแก้ไขใน Tickets Email Message จะทำให้ข้อความเดิมถูกส่งหาลูกค้าเรื่อยๆ จนกว่าจะปิดการขายบัตรหรือลงทะเบียนรับบัตร

Post Updates

หากคุณเลือกส่ง Communication ผ่าน Post Updates ข้อความที่ท่านใส่เข้าไปจะถูกส่งไปหาลูกค้าที่ซื้อบัตรหรือลงทะเบียนรับบัตรเข้ามาแล้วในระบบเท่านั้น ซึ่งคุณสามารถสร้างข้อความต่างๆได้ที่เมนูนี้

เมื่อคลิกเข้าไปที่ Create a new post update. ท่านจะพบกับ Message Title และ Message Body ท่านสามารถใส่ข้อความต่างๆ แนบรูปภาพ แนบวีดีโอ หลังจากที่ทำใส่ข้อความต่างๆเรียบร้อยแล้ว หากท่านคลิก Save & Send ระบบของเราจะส่ง Message ให้ลูกค้าโดยท่านทันที เพราะฉะนั้นท่านจะต้องตรวจเช็คความเรียบร้อยและถูกต้องก่อน คลิก Save & Send

หมายเหตุ : การใช้ Post Updates เพื่อส่งข้อความ จะเป็นการส่งข้อความ ถึงผู้ที่ซื้อบัตรเข้ามาแล้วทั้งหมด ในระบบ ซึ่งเป็นการส่งในรูปแบบ Email ครั้งเดียว

กรณีที่จะเกิดขึ้นได้ หากคุณยังไม่ทำการปิดการขายแล้วใช้ Post Updates เพื่อส่งข้อความ จะทำให้ผู้ที่ซื้อบัตรเข้ามา หลังจากคุณส่งข้อความไปแล้ว ไม่ได้รับข้อความที่คุณส่งก่อนหน้า
แต่หากคุณอยากให้ทุกคนที่เข้ามาซื้อบัตรได้รับข้อความทั้งหมด เราแนะนำให้คุณต้องปิดการขาย หรือ ขายบัตรให้หมดก่อน แล้วค่อยส่งข้อความ หาผู้ที่ซื้อบัตรเข้ามา

โดยมีวิธีการเช็คง่ายๆ คือคุณต้องเช็คให้เรียบร้อยก่อนว่า Event ของท่านปิดการขายหรือปิดการลงทะเบียนรับบัตรไปเรียบร้อยแล้วหรือยัง หากยังจะต้องไปปิดการขายบัตรหรือลงทะเบียนรับบัตรหรือเปิดขายและลงทะเบียนรับบัตรฟรีให้เรียบร้อยก่อน (สามารถไปปรับ Sale End ได้ใน Tab : Ticket type) หากปิดการขายและการลงทะเบียนรับบัตรเรียบร้อยแล้ว สามารถเข้ามาเริ่ม Create a new post update ได้เลย

ตัวอย่าง เคสที่ผู้จัดใช้ Communication message ส่งหาลูกค้า

  1. แจ้งข่าวสารให้เตรียมตัวก่อนมาร่วมงาน >> ใช้ Post Update (Attendees ทั้งหมดที่ซื้อบัตรและลงทะเบียนรับบัตรมาแล้วจะได้รับข่าวสารดังกล่าว ลูกค้าที่ยังไม่ได้รับบัตรจะไม่ได้รับข้อความดังกล่าว)

  2. กรณีต้องการแนบข้อความหรือภาพไปพร้อมกับ E-Ticket QR Code ซึ่งลูกค้าจะได้รับทางอีเมลหลังซื้อบัตรหรือลงทะเบียนรับบัตร >> ใช้ Tickets Email Message (ข้อความดังกล่าวจะถูกแนบไปพร้อม E-Ticket QR Code วิธีนี้จะใช้เมื่อ Ticket type ยังเปิดขายอยู่ในระบบ หากท่านต้องการใช้ข้อความนี้จะต้องเข้ามาตั้ง Ticket Email Message ก่อนเปิดการขายบัตรหรือก่อนเปิดลงทะเบียนรับบัตร)

Did this answer your question?