การอัปโหลดรูปภาพของ Event

สามารถทำได้โดย เข้าสู่ระบบ Eventpop > Organizer's Dashboard > Page Editor [1.] > Images [2.] > เริ่ม Upload รูปภาพได้เลย

Artwork หลักบนหน้า Event page ของผู้จัดงานจะประกอบด้วย 4 ส่วนดังนี้ 

  • Poster Image [1.] (Size 800 x 1,132 px.)

  • Cover Image [2.] (Size 1,702 x 800 px.)

  • Square Poster Image [3.] (Size 612 x 612 px)

  • Background Image [4.] (Size 1024 x 1024 px)

โดยจะมีคำแนะนำ [5.] บอกว่าในแต่ละรูปภาพจะปรากฎอยู่บริเวณใด และขนาดใด ดังนี้

  • Poster Image จะปรากฎอยู่ด้านหน้า Homepage Eventpop 

  • Cover image จะปรากฎอยู่ด้านบนสุด Event Page 

  • Square Poster Image จะปรากฎอยู่ใน My Wallet ของผู้ซื้อบัตรเมื่อซื้อบัตรหรือลงทะเบียนบัตรเรียบร้อยแล้ว หรือในลิ้งค์ต่างๆที่คุณนำ url ไปประชาสัมพันธ์

  • Background Image จะอยู่พื้นหลังของ Event page 

ตัวอย่าง Event Page

เมื่อทำการอัพโหลด Artwork เสร็จแล้ว หน้าตาของ Event ของคุณจะดูสวยยิ่งขึ้น และยังสามารถทำให้ Mood & Tone เป็นไปในทิศทางเดียวกันได้ด้วย อย่างเช่น Event นี้ใช้โทนสีม่วง โดยทำ Cover [6.] และ Background [7.] ในโทนเดียวกัน เป็นต้น

-----------------------------------------------

อัปเดตการปรับขนาดรูปโปสเตอร์

การปรับขนาดโปสเตอร์ เพื่อให้ผู้จัดงานลดขั้นตอนในการออกแบบรูปภาพประชาสัมพันธ์ และรองรับกับฟีเจอร์ใหม่ๆของ Eventpop ที่จะมีการพัฒนาขึ้นในอนาคต โดยเว็บไซต์หลักของเรา จะมีการแสดงผลโปสเตอร์ขนาดใหม่นี้ ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป

หากไม่ได้มีการปรับเปลี่ยน ทางระบบจะทำการตัดส่วนเกินของภาพโดยอัตโนมัติ ซึ่งอาจทำให้รายละเอียดงานที่แสดงผลในโปสเตอร์รูปแบบเก่าของท่านแสดงผลไม่ครบถ้วน


**ในส่วนของ Artwork ต่างๆ ผู้จัดจะต้องใส่ Logo ของ Eventpop ในชิ้นงาน

 


Did this answer your question?