เข้าไปที่ Event แล้วเลือกเมนู Security Tokens [1.] หลังจากนั้นให้กด Create Token [2.] ระบบจะพาคุณไปที่หน้า Create Token และในส่วนที่ [3.] คือหากคุณสร้าง Security Token แล้ว รหัสจะแสดงอยู่ที่บริเวณนี้

ในหน้า Create Token คุณสามารถ บันทึก (Note) [1.] ได้ว่า Token ที่กำลังจะสร้างนี้จะใช้กับใคร หรือ เครื่องไหน เช่น Note ว่า Staff#1 หรือ Samsung#1  เป็นต้น และกด Save [3.] เพื่อทำการบันทึก

และในส่วนของ Tag List [2.] ให้คุณข้ามช่องนี้ไปได้เลย

ขั้นตอนที่สาม

คุณสามารถนำ รหัสที่คุณสร้าง (Token) [1.] ไปใช้ล็อคอินในแอปพลิเคชั่นเพื่อทำการสแกนบัตรได้เลย โดยใน Note [2.] หากคุณได้ทำการบันทึกไว้ จะมาแสดงให้เห็นในตาราง และในส่วน Status [3.] ทำหน้าที่แจ้งสถานะว่า Token นี้ถูกใช้แล้วหรือยัง และในส่วนสุดท้าย Actions [4.] จะช่วยให้คุณสามารถแก้ไข หรือ ยกเลิก Token นั้นๆได้

Did this answer your question?