All Collections
Payment Settings | การตั้งค่าการชำระเงิน, ค่าบริการ, ใบกำกับภาษีและใบเสร็จ
Fee Settings | การตั้งค่าเกี่ยวกับค่าบริการ
ค่าธรรมเนียมการให้บริการของระบบและค่าธรรมเนียมตามช่องทางการชำระเงิน
ค่าธรรมเนียมการให้บริการของระบบและค่าธรรมเนียมตามช่องทางการชำระเงิน

Fees and payment gateway fees

Jenny Eventpop avatar
Written by Jenny Eventpop
Updated over a week ago

ค่าธรรมเนียมการให้บริการของระบบ Eventpop 

ค่าธรรมเนียม Event งานลงทะเบียน (Free Event)
1.ไม่มีค่าบริการ สำหรับการลงทะเบียนไม่เกิน 300 ใบ
**หากผู้เข้าร่วมงาน เกินกว่า 300 คน รบกวนติดต่อฝ่ายขาย เพื่อเสนอราคา

ค่าธรรมเนียม Event ที่มีการขายบัตร (ต่อบัตร 1 ใบ)
1.ค่าบริการออกบัตร (Ticketing Fee) = 3%
2.ค่าบริการระบบ (Service Charge) = 25 บาท

ค่าธรรมเนียมตามช่องทางการชำระเงิน (ต่อรายการสั่งซื้อ)
1.ผ่านบัตรเครดิต / เดบิต (Credit / Debit) = 3%
2.ผ่านบิล (Bill Payment) = 3.75%

**ราคาทั้งหมดยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

กรณี Event ที่มีการขายบัตร
คุณสามารถเข้ามา Set "Payment Settings fee" ได้ด้วยตัวเอง เมื่อทำการ Create Event ที่มีการจำหน่ายบัตร โดยการ Log-in เข้าสู่ระบบ Eventpop >> Organizer Dashboard >> Event Settings >> Payment Settings วิธีนี้สำหรับผู้จัดงานมี Organizer Account และเคย Create Event ไว้อยู่แล้ว

หากยังไม่เคย Create Event คุณจะต้องสร้าง Organizer Account ก่อน
จึงจะสามารถเริ่ม Create Event ได้
สร้าง Organizer Account เพื่อทำการ Create Event -->> https://www.eventpop.me/get-started


Event ที่มีการขายบัตร การ Setting fees สามารถเข้าไปทำได้ที่ Tab : Payment Settings
ในส่วนของ "Fees" หลักๆจะประกอบไปด้วย Ticketing Fee, Service charge และ credit card feeในส่วนของ Bill Payment Fee หากผู้จัดงานต้องการเปิดเพิ่มสามารถแจ้งทีมงาน Eventpop ได้ที่ Live chat ด้านขวาล่างจะมี inbox message เพื่อแจ้งทีมงาน Eventpop

  • Ticketing Fee 3% และ Service charge 25 บาท คือ ค่าธรรมเนียมที่ Eventpop คิดค่าบริการ สำหรับ Event ที่มีการขายบัตร
    ซึ่ง Eventpop จะคิดค่าธรรมเนียมนี้โดยจะทำการหักในระบบอัตโนมัติหากผู้จัดงานเลือกชำระในส่วนนี้ หรือระบบจะทำการบวกเพิ่มจากค่าบัตร เมื่อผู้จัดงานเลือกให้ลูกค้าชำระเงินในส่วนนี้

  • Credit card fee 3% และ Bill Payment Fee 3.75% คือ ค่าธรรมเนียมตามช่องทางการชำระเงิน
    เมื่อผู้จัดงานสร้าง Event ที่มีการขายบัตร ทาง Eventpop เรามีช่องทางการชำระเงินรองรับสำหรับลูกค้าที่เข้ามาซื้อบัตรหลักๆ คือ Credit card fee และ Bill Payment fee

Credit Card fee 3%
การชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
บัตรเครดิตและเดบิตที่ทางระบบรองรับ 

บัตรเครดิต ของ Visa, Master Cards, และ JCB
บัตรเดบิต ของธนาคารในประเทศ เช่น ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกสิกร, ธนาคารไทยพาณิย์, ธนาคารธนชาต, และธนาคารต่างประเทศที่รองรับการจ่ายเงินออนไลน์ข้ามประเทศได้

ผู้เข้ามาซื้อบัตรจะต้องการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/เดบิต จะต้องเปิดบริการชำระเงินออนไลน์กับทางธนาคารเจ้าของบัตรก่อนเพื่อให้บัตรซื้อของผ่านเว็บไซต์ต่างๆ ได้ หากผู้ซื้อบุตรยังไม่เปิดบริการชำระเงินออนไลน์ระบบจะไม่เจอข้อมูลบัตรของคุณ และไม่สามารถตัดเงินผ่านบัตรได้

Bill Payment Fee 3.75 %
การชำระเงินผ่านบิลด้วย Mobile banking, จุดบริการต่างๆ, ธนาคาร

การชำระเงินผ่านบิล เป็นอีกช่องทางที่อำนวยความสะดวกในการจ่ายเงินให้กับผู้ซื้อ ผู้ซื้อสามารถทำรายการสั่งซื้อนำบิลไปจ่ายผ่าน Mobile Banking, เคาน์เตอร์ที่รับชำระเงินต่างๆ และ เคาน์เตอร์ธนาคาร ภายในเวลาที่กำหนด 

หลังจากที่ผู้ซื้อบัตรจ่ายเงิน ระบบจะตรวจสอบการจ่ายเงินให้อัตโนมัติ โดยที่ผู้ซื้อบัตรไม่ต้องแจ้งโอนเงินใดๆ เพียงผู้ซื้อบัตรจ่ายเงินให้ถูกต้องตามช่องทางที่ระบุไว้บนบิลเท่านั้น เพียง 15 นาที ระบบจะปรับสถานะการชำระเงินให้อัตโนมัติ

Ticketing Fee, Service Charge, Credit card fee และ Bill Payment Fee
ผู้จัดงานสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นคนชำระ หรือ ลูกค้าเป็นคนชำระ Fees ส่วนต่างๆ
โดยการคลิกเลื่อนปุ่มสีน้ำเงินซ้ายหรือขวา ในช่อง Fees
เมื่อเลื่อนปุ่มสีน้ำเงินไปในทิศทางที่เลือกได้แล้วว่าจะให้ใครเป็นผู้ชำระ Fees ส่วนต่างๆ
ผู้จัดงานจะต้องคลิก Save โดยเลื่อนลงไปด้านล่างสุดจะพบกับปุ่ม Save
เมื่อ Save เสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถมาคลิก "View Example Order" เพื่อดูตัวอย่างที่คำนวนการชำระเงินของลูกค้า และรายได้ของผู้จัดงานต่อการซื้อบัตร 1 ใบ

ผู้จัดงานสามารถเลื่อนเปลี่ยนปุ่มชำระ Fees ได้ใหม่ หาก Event ยังไม่ Live/Publish
เมื่อทำเปลี่ยนปุ่มชำระ Fees แล้วทุกครั้งให้คลิก Save จากนั้นค่อยมา คลิก "View Example Order" เพื่อดูตัวอย่างการคำนวนราคาบัตรอีกครั้ง

หากผู้จัดงานเปิด Organizer Account ในนามบริษัท
มีสำเนาหนังสือรับรองบริษัทและสำเนาใบ ภ.พ. 20 นำมาอัพโหลดในระบบ
การตั้งราคาค่าบัตรเพื่อขาย ผู้จัดงานสามารถเลือกได้ว่าจะให้ราคาบัตรรวม Vat 7% หรือยังไม่รวม VAT 7%

วิธีการตั้งค่าให้บัตรรวม VAT 7% และไม่รวม VAT 7%

Payment Settings

(✓)Are your tickets' price VAT included? (VAT 7% will be included in all ticket price.)
ติ๊กถูกหากต้องการให้ราคาบัตรรวม VAT 7%

(   ) Are your tickets' price VAT included? (VAT 7% will be included in all ticket price.)
ไม่ต้องติ๊กหากราคาบัตรไม่รวม VAT 7%

เมื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลแล้วทุกครั้ง ผู้จัดงานจะต้องคลิก Save แล้วสามารถไป  View Example order เพื่อดูตัวอย่างการคำนวนราคาบัตร

Did this answer your question?