สำหรับช่องทางนี้ เงื่อนไขค่าธรรมเนียมการชำระ การได้รับเงิน หรือนำเงินออกจากระบบ PayPal จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของ PayPal เท่านั้น

ทางระบบ Eventpop จะเป็นเพียงผู้ช่วยเหลือการเชื่อมต่อให้ผู้ซื้อบัตรสามารถเลือกชำระเงินเพิ่มเติมผ่าน PayPal ได้เท่านั้น

** ช่องทางการชำระเงินนี้เป็นช่องทางการเลือก ระบบไม่ได้เปิดอัตโนมัติ หากคุณต้องการเปิดช่องทางนี้สำหรับงานอีเว้นท์ สามารถติดต่อ Salesteam เพื่อส่งอีเมลบัญชี PayPalให้ทีมงานเปิดให้นะคะ
** ค่าธรรมเนียมบริการช่องทาง PayPal อยู่ที่ 4.4%+11 บาท ต่อรายการสั่งซื้อ ซึ่งสามารถเลือกตั้งค่าให้ผู้จัดงานหรือผู้ซื้อบัตรเป็นผู้ชำระได้เช่นกัน

Did this answer your question?