เมนู Discount Codes ใช้สำหรับการตั้ง Code ขึ้นมาเพื่อเป็นส่วนลดค่าบัตรงานอีเว้นท์นั้นๆ
สามารถใช้ฟีเจอร์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการตลาดในการโปรโมทอีเว้นท์ของคุณ เช่น คุณสามารถกำหนดกิจกรรมและระยะเวลา แล้วนำไปประกาศหรือโพสต์ตามช่องทางต่างๆ ว่าคุณมีส่วนลดเป็นพิเศษหากทำกิจกรรมตามระยะเวลาที่คุณกำหนด เป็นต้น

วิธีการตั้งค่า ดังนี้

  1. เข้าไปที่ Dashboard ของงานอีเว้นท์ที่ต้องการสร้าง Code
  2. เข้าไปที่เมนู Marketing Tools
  3. คลิกที่แท็บย่อย Discount Codes
  4. คลิก Create Discount Code 
  5. ใส่รหัสในช่อง * Discount Code (สามารถตั้งรหัสได้เอง)
  6. ใส่จำนวนโควต้าบัตรที่สามารถให้ Code นี้ใช้ได้สูงสุด
  7. Discount Amount สามารถเลือกให้ส่วนลดเป็นแบบเปอเซ็นต์ หรือจำนวนราคาที่ลดได้
  8. หากอีเว้นท์ของคุณมีประเภทบัตรหลายประเภท สามารถเลือกให้ Code นี้ ใช้ได้กับบัตรประเภทไหนบ้าง หากต้องการเลือกให้คลิกถูกที่ช่องสี่เหลี่ยมหน้าประเภทบัตร
  9. ตั้งระยะเวลาที่กำหนดว่า สามารถเริ่มและไม่สามารถใช้งานได้จากวันที่เวลาไหนบ้าง
  10. เมื่อใส่ข้อมูลครบหมดแล้ว ให้กด Save และนำ Code ไปประชาสัมพันธ์ได้
Did this answer your question?