วิธีสร้างและใช้งาน Bulk Discounts

How to set bulk discounts for your customers

Jenny Eventpop avatar
Written by Jenny Eventpop
Updated over a week ago

เมนู Bulk Discounts ใช้สำหรับส่วนลดค่าบัตรแบบสามารถใช้ Code นั้นได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ซึ่ง Code จะเป็นรหัสแบบสุ่ม 6 หลักจากระบบ คุณไม่สามารถตั้ง Code เองได้
เหมาะกับงานประเภทที่มีกิจกรรมให้เล่น หรือโปรโมชั่นซื้อสินค้าแล้วได้รับรหัสส่วนลด
ตัวอย่างเช่น หากผู้ซื้อทำการซื้อสินค้าอะไรก็ตามที่คุณกำหนดไว้ จะได้รับรหัสนำมาใช้เป็นส่วนลดค่าบัตรในระบบ และหากผู้ซื้อนำ Code ให้ผู้อื่นไปซื้อแล้ว Code นั้นจะไม่สามารถใช้งานในระบบได้อีก
** โดยวิธีการที่ผู้ซื้อได้รับ Code นั้น ขึ้นอยู่กับวิธีการที่คุณประสานงานกับบริษัทที่ตกลงกันไว้ ทาง Eventpop จะเป็นผู้ออกรหัสและส่งให้ผู้จัดงานเท่านั้น

วิธีการตั้งค่า ดังนี้

 1. เข้าไปที่ Dashboard ของงานอีเว้นท์ที่ต้องการสร้าง Code

 2. เข้าไปที่เมนู Marketing Tools

 3. คลิกที่แท็บย่อย Bulk Discounts

 4. คลิก Create Bulk Discount Group

 5. ใส่ชื่อ Group/Sponsor/กลุ่มประเภทกิจกรรมที่เล่น เป็นต้น (เพื่อหากมีการต้องการเพิ่ม Code ให้กับกลุ่มนั้นๆ จะสามารถ Create Code ได้เลย ไม่ต้องรวมกับกลุ่มอื่น และสามารถทำให้สามารถ Track ได้ง่าย)

 6. Budget Limit พื้นฐานระบบตั้งไว้ที่ 1,000,000 บาท แต่คุณสามารถปรับจำนวนได้ ความหมายคือ หาก Code ที่คุณปล่อยออกไปมีการใช้ส่วนลดจนครบจำนวน Limit ที่ตั้งไว้แล้ว  Code หลังๆที่มาต่อจากนี้จะไม่สามารถใช้งาน 

 7. Ticket Limit per Order คือ การที่ Code นั้น สามารถใช้ซื้อบัตรสูงสุดในรายการคำสั่งซื้อได้กี่ใบ เพื่อป้องกันสำหรับบางงานที่ไม่ให้ผู้ซื้อกดสั่งซื้อมากเกินไปแล้วนำไปขายต่อ เป็นต้น

 8. Limit order to discounted tickets คือ 

 9. Make this bulk discount group active คือ

 10. คลิก Save

 11. เมื่อ Create Group Name แล้ว ให้คลิก Create Bulk Discount

12. ใส่ชื่อของกลุ่ม Code ที่กำลังจะ Generate เช่น อาจตั้งเป็น 10% หรือ วันที่ที่คุณ Generate แล้วแต่ว่าคุณต้องการแยกประเภทแบบไหน
13. เลือก Discounted for ticket types คือ Code ที่กำลังจะสร้างนี้ สามารถใช้กับบัตรประเภทไหนในงานอีเว้นท์นั้นได้บ้าง (สามารถเพิ่มได้หลายประเภทบัตร โดยคลิกปุ่ม Add Discounted Ticket Types เพิ่ม)
14. เลือกว่าให้ Code กลุ่มนี้ ลดเป็น Percentage หรือระบุจำนวนราคาที่จะลดเลย (เลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่ง)

15. คลิก Save แล้วระบบจะสร้างกลุ่มขึ้นมาให้ แต่ยังเป็นสถานะ Inactive  อยู่

16. ให้คุณคลิกที่ Manage Bulk Discount Codes เพื่อ Generate Code แต่หากต้องการกลับไปแก้ไขข้อมูลกลุ่มนี้ ให้คลิกที่ Edit Bulk Discount


17. คลิกที่ปุ่ม Generate Code และใส่จำนวน Code ที่ต้องการ (สามารถ Create ได้สูงสุดครั้งละ 500 Codes)  แล้วคลิก Save
18. ระบบจะ Random Code ให้ตามจำนวนที่ตั้งไว้ คุณสามารถ Export Code ออกไป จะได้รับเป็นไฟล์ CSV เพื่อสามารถนำไป Plug In เข้าระบบของคุณได้
19. จะเห็นว่าสถานะยังเป็น Inactive อยู่ ให้คลิกที่ Edit Bulk Discount
20. ติ๊กถูกที่ช่อง Make this bulk discount active เมื่อพร้อมที่จะปล่อย Code สู่สาธารณะ แล้วกด Save การที่ระบบไม่ Active ให้อัตโนมัติเพื่อป้องกัน Code หลุดออกไปภายนอกก่อนกำหนด

** หากคุณต้องการสร้าง Codeเพิ่มในภายหลังสำหรับกลุ่มนี้ ให้คลิก Create Bulk Discount และทำตามขั้นตอนข้างต้นเหมือนเดิม

Did this answer your question?