สำหรับผู้จัดงานที่มี Analytic Tools ต่างๆ เช่น Facebook Pixel, Google Analytics และ AdRolls เป็นต้น

คุณสามารถนำเลข ID ของ Analytic Tools นั้นๆ มาใส่ในช่องต่างๆ ตามรูปภาพด้านบน เพื่อให้สามารถตรวจสอบ Traffics ต่างๆของ Event คุณได้ดียิ่งขึ้น

** โดยทาง Eventpop จะเป็นเพียงระบบเชื่อมต่อให้คุณ Track อีเว้นท์ของคุณ แต่จะไม่สามารถเข้าดูข้อมูลบัญชีของคุณได้ 

Did this answer your question?