1. เข้าไปที่ Organizer's Dashboard และเลือกอีเว้นท์ที่ต้องการ

  2. เข้าไปที่เมนู Marketing Tools และแท็บย่อย Affiliate

  3. ในช่อง *Code ให้คุณใส่ชื่อเฉพาะที่คุณต้องการให้ช่วยคุณโปรโมทหรือขายบัตร เช่น Agency ABC เป็นต้น และกด Save Code

  4. หลังจากนั้นคุณจะได้ลิงก์ ให้คลิกปุ่ม Copy Link และนำลิงก์ไปให้กับเอเจนท์ หน่วยงาน หรือร้านค้าที่คุณตกลงร่วมงานด้วย

  5. คุณสามารถตรวจสอบยอดการขายบัตรได้ โดยคลิกที่ปุ่ม View Dashboard หรือเข้าไปที่เมนูหลัก Dashboard และเลื่อนลงมาด้านล่างสุด

Did this answer your question?