ระบบเรามีวิธีการคำนวณค่าบริการดังนี้

  1. กรณีที่ผู้ซื้อบัตรชำระผ่านบัตรเครดิต / เดบิต
  • ค่าบัตร + (ค่าบริการระบบ + VAT 7%) = Total
  • Total x (ค่าบริการบัตรเครดิต/เดบิต 3% x VAT 7%) / 96.79% {มาจาก 100% - ช่องทางการชำระเงิน - VAT 7%}

2. กรณีที่ผู้ซื้อบัตรชำระผ่านบิลเพเม้นท์

  • ค่าบัตร + (ค่าบริการระบบ + VAT 7%) = Total
  • Total x (ค่าบริการบัตรเครดิต/เดบิต 3% x VAT 7%) / 96.79% {มาจาก 100% - ช่องทางการชำระเงิน - VAT 7%}

เนื่องจากทาง Eventpop เป็นตัวกลางระหว่างช่องทางการชำระเงินและผู้จัดงาน จึงมีค่าธรรมเนียมบริการของแต่ละรายการคำสั่งซื้อด้วยเช่นกัน

Did this answer your question?