ส่วนข้อมูล Demographics นั้น จะแสดงผลข้อมูลของผู้ซื้อบัตรงานอีเว้นท์ของคุณโดยรวมดังนี้

  1. ช่วงอายุของคนที่เข้ามาซื้อบัตร หรือลงทะเบียน โดยแสดงผลเป็นกราฟและเปอร์เซ็นต์

  2. กราฟวงกลมข้อมูลเพศของผู้ซื้อบัตรเป็นเปอร์เซ็นต์

ข้อมูลนี้คุณสามารถนำไปวิเคราะห์ได้ว่า คอนเทนท์งาน ภาษาที่ใช้ในคอนเท้นท์ สื่อประชาสัมพันธ์ การตลาด และอื่นๆนั้น ควรจะปรับเพื่อให้ตรงกลุ่มเป้าหมายใดมากที่สุด
และเมื่อการตลาดถูกกลุ่มเป้าหมายแล้ว จะส่งผลให้ยอดการขายบัตรหรือลงทะเบียนงานนั้นๆประสบความสำเร็จยิ่งขึ้น

Did this answer your question?