ส่วนของ Traffic Source ระบบจะแสดงผลข้อมูลว่าผู้ที่เข้ามาดูหน้าอีเว้นท์เพจของคุณนั้นมาจากช่องทางใดบ้าง โดยจะแบ่งการแสดงผลเป็น 2 แบบ คือ

  1. แบบกราฟ 

  2. แบบข้อมูลตามช่องทาง โดยจะมี Session และ Percentage

ช่องทางเข้ามาดูอีเว้นท์ของผู้ซื้อบัตรปกติจะขึ้นอยู่กับวิธีการที่คุณนำอีเว้นท์เพจไปประชาสัมพันธ์ ด้วยเช่นกัน

ตัวอย่างกรณีหลักๆที่ผู้ซื้อจะเข้ามาดูงานอีเว้นท์ของคุณคือ

  • กดจากลิงก์อีเว้นท์โดยตรงเวลาคุณนำลิงก์ไปโพสประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ

  • กดลิงก์จากหน้าเว็บไซต์ของ Eventpop

  • กดลิงก์จาก Facebook

  • กดลิงก์จาก Facebook ที่ส่งต่อโดยเพื่อนหรือคนรู้จัก โดยไม่ได้เข้ามาที่อีเว้นท์ใน Facebook โดยตรง

  • กดลิงก์จากการค้นหาใน Google

Did this answer your question?