วิธีการสร้างและใช้งาน Unlockable
Jenny Eventpop avatar
Written by Jenny Eventpop
Updated over a week ago

Unlockable คือ การสร้างโค้ดในเมนู Discount Code หรือ Bulk Discount เพื่อนำมาปลดล็อคประเภทบัตรที่ตั้งค่า Unlockable ไว้

ข้อแตกต่างระหว่าง Unlockable และ Access Code คือ 

  • Unlockable ผู้ซื้อสามารถเห็นประเภทบัตรบนหน้าอีเว้นท์เพจได้ แต่จะติดสถานะกดซื้อบัตรไม่ได้ เมื่อคลิกที่คำว่า Unlock หรือ ปลดล็อค ระบบจะแสดงช่องให้ใส่โค้ดเพื่อปลดล็อคก่อนจึงจะซื้อบัตรได้

  • Access Code เป็นการซ่อนบัตรประเภทนั้นออกจากหน้าอีเว้นท์เพจเลย ผู้ที่มีโค้ดเท่านั้นจึงจะใส่โค้ดในช่องและคลิก Apply เท่านั้น บัตรจึงจะแสดงขึ้นมาให้กดซื้อหรือลงทะเบียน


วิธีการใช้งาน Unlockable

  1. เข้าไปที่ Organizer's Dashboard

  2. เลือกอีเว้นท์ที่ต้องการ

  3. เลือกเมนูหลัก Ticket Type หากยังไม่มี Ticket Type ให้สร้างไว้ก่อน

  4. เข้าไปที่ Ticket Type ที่ต้องการใช้งาน Unlockable

  5. เลื่อนลงมาจนเจอส่วนของ Unlockable และให้คลิกเครื่องหมายถูกในช่องเพื่อเป็นการเปิดใช้งาน

  6. ใส่ข้อมูลหรือรูปภาพเข้าไปที่ส่วน Description เมื่อผู้ซื้อคลิกคำว่า Unlock หรือ ปลดล็อคตอนที่สั่งซื้อ ระบบจะแสดง Pop-up ที่คุณใส่ข้อมูลขึ้นมาพร้อมกับช่องใส่โค้ด ตัวอย่างที่ภาพด้านบน

Did this answer your question?