วิธีการสร้าง Access Code

  1. เข้าไปที่ Organizer's Dashboard

  2. เลือกอีเว้นท์ที่ต้องการ

  3. เลือกเมนูหลัก Ticket Type หากยังไม่มี Ticket Type ให้สร้างไว้ก่อน

  4. เข้าไปที่ Ticket Type ที่ต้องการใช้งาน Access Code

  5. เลื่อนลงมาจนเจอส่วนของ Access code และให้ใส่โค้ดอะไรก็ได้ คุณสามารถตั้งโค้ดได้เอง หรือปล่อยช่องว่างทิ้งไว้หากไม่ต้องการใช้งาน

Did this answer your question?