หากคุณมีการทำโปรโมชั่นร่วมกับบัตรธนาคารที่ร่วมรายการสามารถนำมาใช้ทำโปรโมชั่นกับระบบ Eventpop โดยมีวิธีการดังนี้

  1. ติดต่อ Sales Team เพื่อแจ้งว่าอีเว้นท์ไหนที่ต้องการเปิดโปรโมชั่น

  2. นำ Bill No. จากทางธนาคารที่ร่วมรายการมาให้ทางทีมงาน Eventpop (ปกติจะนำส่งเป็น Excel File)

  3. แจ้งรายละเอียดโปรโมชั่นทั้งหมดกับทีมงาน Eventpop เช่น บัตรที่ร่วมรายการของธนาคารไหนมีส่วนลดอย่างไรบ้าง (สามารถตั้งค่าส่วนลดต่างกันได้) ลดเป็นเปอร์เซ็นต์หรือลดเป็นส่วนลดจำนวนกี่บาท รวมถึงระยะเวลาในการทำโปรโมชั่น

  4. เมื่อทางทีมงาน Eventpop ตั้งค่าในระบบให้แล้ว จึงจะแจ้งกับคุณว่าพร้อมใช้งาน โดยปกติแล้วจะใช้เวลาตั้งค่าและเช็คความเรียบร้อยกับคุณ 1-3 วันทำการ (เผื่อเวลาในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดระหว่างทาง)

  5. เมื่อผู้ซื้อบัตรชำระเงินผ่านบัตรเครดิต / เดบิตที่ร่วมรายการ จะได้รับส่วนลดทันทีตอนที่ซื้อบัตร

Did this answer your question?