วิธีการเพิ่ม Eventpop เป็น Co-Hosts บน Facebook Events
Jenny Eventpop avatar
Written by Jenny Eventpop
Updated over a week ago

วิธีการเพิ่ม Eventpop เป็น Co-Hosts บน Facebook Events

การเพิ่ม Eventpop เป็น Co-Hosts จะสามารถทำให้เราสามารถเข้าถึงการทำ Advertising ได้สะดวกมากขึ้น

ซึ่งการทำ Co-Hosts สามารถทำได้ง่ายๆเพีย

  1. ผู้จัดงานมีบัญชี Facebook ไม่ว่าจะในรูปแบบของ Facebook Page, (แนะนำให้ข้อมูลตรงกันกับ Organizer Detail ที่สร้างบน Eventpop)

  2. URL ของ Event บน Eventpop

แนะนำให้ทำผ่าน แอป Facebook จะสะดวกกว่าทำบนเว็บไซต์ โดยที่ผู้จัดงานสามารถเพิ่มข้อมูลภายหลังได้อีกทีในกรณีที่ไม่สะดวกกรอกข้อมูลอื่นๆผ่าน Smartphone

วิธีทำ

  1. เข้าแอป Facebook แล้วไปที่เมนูรูปแถบ 3 ขีด แล้วเลือก Your Page 


2. เลือก Facebook Page ที่จัด Event ขึ้นมา 

3. ไปที่แท็บ Events แล้วเลือก Create Event (ในกรณีที่สร้าง Facebook Event  แล้ว สามารถข้ามไปข้อ 4 ได้เลย)


4. ใส่ชื่ออีเว้นท์, วัน, เวลา, สถานที่ และรายละเอียดงาน ในส่วนของ Ticket URL ใส่เป็น URL ของ Event บน Eventpop จากนั้นเลือก Co-Hosts

*สามารถใส่รายละเอียดงานภายหลังได้หากไม่สะดวก  
5. กด Add Co-Host

6.พิมพ์ Eventpop แล้วกด Done

7.สถานะของ Co-Hosts จะขึ้นเป็น Pending ซึ่งทีมงานดูแล Eventpop Page จะทำการกด Approve ให้ภายใน 1 วันหลังจากผู้จัดงาน Add Co-Host มา
จากนั้นกดย้อนหลับแล้วกด Create เพื่อสร้าง Facebook Event 


8.เมื่อผู้จัดงานสร้าง Facebook Event เรียบร้อย และทาง Eventpop ทำการ Approve จะเห็นได้ว่าในส่วนของ event by จะมี Eventpop เป็น Co-Host แล้ว 

Did this answer your question?